Je eigen AOv schenkkring(en) opzetten?

Supereenvoudig en goedkoop via Social Market

085-7602787
 

Online help

Handleiding voor optimaal gebruik

Klik op voor vele handige functies.

Help jouw ondernemers met een eigen AOv schenkkring


goedkoopste AOv voor ZZP'ers en DGA's Indien jij ondernemers kent die nog geen goede arbeidsongeschiktheidsvoorziening hebben, dan kun je voor hen (en voor jezelf, je bedrijf of je vereniging) veel betekenen door via Social Market een eigen schenkkring op te richten, dus naast de algemene schenkkring Social Market AOv zelf.

Social Market AOv is een collectief/schenkkring waarin zelfstandig ondernemers minimaal 2 jaar inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid kunnen opvangen.
Aan dit collectief kunnen alle zelfstandig ondernemers uit alle beroepsgroepen uit heel Nederland deelnemen, mits ze (kort gezegd) een KvK-inschrijving hebben, jonger dan 63 jaar zijn en de laatste 3 maanden volledig arbeidsgeschikt zijn geweest.

Via Social Market kun je dus ook zelf een eigen schenkkring oprichten:

 • Gratis en zeer eenvoudig op te zetten.
 • Zeer eenvoudige en effectieve communicatie met je deelnemers.
 • Naar keuze met of zonder Social Market's of je eigen arbodienst en/of accountant.
 • Tevens veilige start via algemene schenkkring van Social Market AOv mogelijk.

Deelnemers onderbrengen in Social Market AOv


goedkoopste AOV en schenkkring (waaronder broodfonds) voor zelfstandig ondernemers Ken jij zelf (een netwerk van) ZZP'ers, DGA's, freelancers of andere zelfstandig ondernemers, dan kun je elke ondernemer afzonderlijk via jouw persoonlijke Social Market link laten deelnemen in Social Market AOv.

Alles wordt dan geregeld, zoals de beoordeling en begeleiding van de zieke deelnemer door de onafhankelijke arbodienst Capability en de beoordeling van het gewenste uitkeringsniveau door een accountant. Naast natuurlijk het mechanisme van het uitsturen van donatie verzoeken en alle administraties en factureringen.
Bovendien word jij automatisch gesponsord met 40% van de abonnementskosten van elke via jou aangebrachte deelnemer aan Social Market AOv, zolang het abonnement aaneengesloten voortduurt. Je kunt deze verdiensten echter ook automatisch als korting laten verrekenen met de deelnemer zelf.

Je eigen schenkkring beginnen


goedkoopste AOV en schenkkring (waaronder broodfonds) voor zelfstandig ondernemers Het kan zijn dat je 'jouw groep ondernemers' graag wilt afschermen van de algemene schenkkring Social Market AOv, bijvoorbeeld omdat:

 • Al jouw ondernemers tot eenzelfde beroepsgroep behoren.
 • Al jouw ondernemers zich in eenzelfde woonplaats of regio bevinden.
 • Al jouw ondernemers eenzelfde verbintenis hebben, bijvoorbeeld via jouw vereniging, netwerk of goede doel.
 • Je geen gebruik wenst te maken van Social Market's arbodienst en/of accountant, maar wel van je eigen, of zelfs helemaal geen (zoals veel Broodfondsen dat doen).
 • Je meerwaarde wilt creëren aan de nieuwe groep door een eigen reglement toe te voegen (bijvoorbeeld deelname aan bijeenkomsten).

Zijn één of meerdere van deze redenen voor jouw netwerk van ondernemers van toepassing, dan kun je zelf een schenkkring starten.
Je kunt vanzelfsprekend ook meerdere schenkkringen starten, opgesplitst om redenen zoals hierboven omschreven.

Veilig starten in algemene schenkkring


Misschien wil je wel heel graag een eigen schenkkring, maar twijfel je:
 • Krijg ik wel snel genoeg (bijvoorbeeld binnen 2 maanden) minstens 50 deelnemers aangemeld?
 • Ik weet nu al wel dat ik (veel) langer dan 2 maanden nodig heb.
 • Ik weet niet of ik ooit zoveel deelnemers zal krijgen, en behouden!
 • Ik vind het hoe dan ook een beetje eng om meteen zelfstandig te zijn.

Vanwege deze zeer normale twijfels hebben wij dan ook een oplossing en ontzorgt Social Market AOv jou en je deelnemers via de prachtige optie 'veilig starten via de algemene schenkkring':

Je geeft eenvoudig bij het aanmaken van je eigen schenkkring aan dat je tijdens de eerste fase met jouw eigen deelnemers deelneemt aan het algemene collectief van Social Market AOv.
En zodra jij jouw groep groot genoeg vindt (en dus denkt dat in principe elke maand alle donaties binnen je eigen schenkkring betaald kunnen worden), kun je zeer eenvoudig je eigen schenkkring definitief afscheiden van de algemene schenkkring.

Daarbij gelden de volgende regels en richtlijnen:
 • Je schenkkring maakt bij de start (*) gebruik van Social Market's eigen arbodienst en accountant.
  (*) Zodra je schenkkring helemaal zelfstandig is, kun je dat natuurlijk (volgens je eigen reglement) zelf weer veranderen (bijvoorbeeld je neemt een andere arbodienst, of je schakelt helemaal geen arbodienst in en doet de ziektebeoordeling zelf zoals veel Broodfondsen dat doen).
 • Het daadwerkelijk doneren door deelnemers van jouw schenkkring naar andere deelnemers (welke ook weer deelnemers uit een andere startende schenkkring kunnen zijn) gebeurt pas vanaf de 2e nieuwe maand na aanmelding van de eerste deelnemer in je schenkkring.
  Dus indien de eerste deelnemer in jouw schenkkring is gestart in de maand januari, dan starten eventuele donaties vanaf 1 maart.
 • Je dient de veilige start natuurlijk goed te communiceren met je deelnemers (naast het feit dat Social Market dit natuurlijk zelf ook bij de schenkkring aangeeft). Want niet alleen kunnen jouw deelnemers tijdelijk moeten doneren aan of donaties ontvangen van deelnemers uit in feite een andere schenkkring, ook kan jouw eigen reglement tijdelijk afwijken van dat van de algemene schenkkring van Social Market AOv zelf (met name indien je na de opstart geen gebruik meer wilt maken van onze arbodienst en accountant).

Op deze wijze kan in feite iedereen zeer laagdrempelig een schenkkring starten, of je schenkkring in de toekomst nu wel of niet volledig zelfstandig wordt. Want ook al doen de deelnemers uit jouw schenkkring kwa donaties mee met de andere deelnemers uit de algemene schenkkring, het is en blijft je eigen schenkkring zolang jij dat wilt.

Wat kost een eigen schenkkring?


De oprichting van de schenkkring zelf is gratis, net als het Social Market lidmaatschap dat daarvoor nodig is.

Er zijn alleen kosten verbonden voor de schenkkring deelnemers zelf:
 • Vaste, jaarlijkse en zakelijk aftrekbare kosten, die helemaal los staan van daadwerkelijke ziekmeldingen; zie tabel hieronder.
 • Variabele kosten, die rechtstreeks te maken hebben met een ziekmelding en alle daarbij behorende afhandelingen (zoals eventuele kosten voor de arbodienst en accountant en de te betalen donaties).
  Meer informatie hierover vind je in de uitgebreide productpagina van Social Market AOv zelf, waarbij een en ander natuurlijk afhankelijk is van het feit of je in jouw schenkkring gebruik maakt van Social Market's eigen arbodienst en accountant of zelf andere oplossingen regelt.

Vaste kosten en inkomsten:
Inclusief arbodienst en accountant van Social Market AOvSponsoring uitbetalen aan eigenaar schenkkringVaste bruto kosten deelnemer per jaarBruto inkomsten schenkkring per deelnemer per jaar
€ 78,-€ 25,20
€ 52,80€ 0,-
€ 49,-€ 19,60
€ 29,40€ 0,-
Getoonde bedragen zijn fiscaal aftrekbaar/belast en excl. btw

Belangrijke vragenExtra overwegingen


Naast de algemene schenkkring kun je dus uit 3 soorten eigen schenkkringen kiezen.
Bijgaand nog een aantal regels die je hopelijk helpen bij het maken van de juiste keuze:

Je kunt altijd vanuit de 'volledig-zelfstandige schenkkring' varianten switchen naar de 'veilige-schenkkring' variant indien je schenkkring op dat moment (nog) geen deelnemers heeft.

Je kunt altijd switchen tussen de 'volledig-zelfstandige schenkkring' varianten.
Het belangrijkste verschil tussen beide is het feit of er wel of geen gebruik gemaakt wordt van Social Market's eigen arbodienst en accountant.
En het is deze instelling die bij het afsluiten en het verlengen van een abonnement wordt overgenomen in het abonnement en wordt gebruikt bij een ziekmelding.
Als gevolg van het switchen kunnen er in je schenkkring dus tijdelijk zowel deelnemers bevinden die gebruik maken van Social Market's arbodienst en accountant als die dat niet doen.

Je kunt altijd stoppen met de 'veilige-schenkkring' variant.
Alle deelnemers worden in dat geval overgeheveld naar de algemene schenkkring.

Je kunt alleen stoppen met de 'volledig-zelfstandige schenkkring variant met controle door Social Market's arbodienst en accountant indien de actuele donatiedruk kleiner is dan 1,5%'.
Alle deelnemers worden in dat geval overgeheveld naar de algemene schenkkring.

Je kunt niet stoppen met de 'volledig-zelfstandige schenkkring variant' indien er nog deelnemers zijn en er geen sprake is van controle door Social Market's arbodienst en accountant of indien de actuele donatiedruk minstens 1,5% is.
Indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid heeft je schenkkring in feite een probleem, want je hebt met alle deelnemers tezamen natuurlijk wel de verantwoordelijkheid om de arbeidsongeschikte deelnemers zo goed als mogelijk te helpen.
Mocht je inderdaad besluiten om de schenkkring op te willen (*) heffen, ondanks de arbeidsongeschikte deelnemers, dan dien je je deelnemers zelf te vragen (al dan niet via onze broadcast functie) om de schenkkring te verlaten om zich daarna weer (proberen) aan te melden voor de algemene (of een andere) schenkkring. Behalve het actuele quotum gelden dan de voorwaarden (inclusief prijzen en kortingen) zoals die voor elke nieuwe deelnemer gelden. Het abonnement dient dan ook opnieuw te worden afgesloten.
PS. Voor wat betreft het verlaten van de huidige schenkkring gelden natuurlijk wel de standaard voorwaarden (er staan bijvoorbeeld geen donatie betalingen meer uit).
(*) De schenkkring kun je pas daadwerkelijk opheffen indien er zich geen actieve deelnemers meer in bevinden.

Nu starten? Of toch eerst contact?


Wil je binnen een paar minuten gratis een eigen schenkkring hebben? Klik dan op onderstaande button.

Ik wil een eigen schenkkring starten

Wil je vooraf graag eerst even contact, dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt ons bereiken op 085-7602787.
Je kunt ons natuurlijk ook een vraag stellen via een formulier.