Sociale controle en gedragsregels

Introductie

Social Market is een sociaal platform, met zijn eigen gedragsregels, hetgeen grofweg betekent dat we respectvol met elkaar omgaan, afspraken nakomen, elkaars privacy respecteren en niet spammen, frauderen, wanbetalen of ons als iemand anders voordoen!
Om handhaving van de gedragsregels mogelijk te maken zijn in ons platform speciale functies ingebouwd:
 • Leden kunnen elkaar via het platform waarschuwen en corrigeren ivm overtreding van gedragsregels.
 • Betreft het fraude, wanbetaling, of een ander zwaar vergrijp, dan kan via het platform een incassobureau of advocaat ingeschakeld worden!
 • Een bewezen overtreding kan geëscaleerd worden naar Social Market zelf, die daarop gepaste actie onderneemt.

Social Market voert dus zelf geen actieve controle uit op handhaving van de gedragsregels, en bemiddelt ook niet in geschillen tussen leden onderling, maar als duidelijk is (al dan niet met wettelijk aantoonbaar bewijs) dat een overtreding heeft plaatsgevonden, dan zal Social Market hier gerichte actie op ondernemen.

Definitie content

Met content bedoelen we alle teksten, documenten en afbeeldingen, en verwijzingen ernaartoe, die in het platform van Social Market ingevoerd en publiekelijk getoond kunnen worden.

Gedragsregels

Binnen Social Market gelden de volgende gedragsregels:
 • Content mag niet bedreigend, beledigend, pestend, discriminerend, aanstootgevend, opruiend of pornografisch zijn.
 • In content mag de nederlandse wet niet overtreden worden.
 • Content mag geen onwaarheden bevatten.
 • Content mag geen persoonsgegevens van derden bevatten.
 • Content mag geen discussies bevatten of discussies uitlokken (met name niet op het gebied van politiek, geloof, ras en sexuele geaardheid).
 • Belangrijke instructies dienen opgevolgd te worden (bv geen netwerkuitbreidings link of -instructie aanpassen of verwijderen).
 • Content in reviews dient anoniem te zijn.
 • Voorkom dat een (aan)vraag, review of tip als spam wordt gezien!
 • Er mag geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden gemaakt worden.
 • Een advertentie dient uitgeschakeld te worden zodra deze niet meer geldig is.
 • Indien een advertentie een (uit)verkocht product betreft, dient deze verwijderd te worden (je dient de advertentie eerst uit te schakelen).
 • Je mag je niet als iemand anders voordoen (dus ook niet als bedrijf gaan adverteren terwijl je een particulier bent of andersom).
 • En vanzelfsprekend is fraude en wanbetaling ook niet toegestaan.

Sociale controle

Binnen Social Market is er sprake van een eigen sociale controle, welke door geautomatiseerde functies wordt gestimuleerd en ondersteund, herkenbaar door een gevarendriehoek ():
 • Ieder Social Market lid kan een ander lid via de daarvoor bestemde Waarschuwing-functie waarschuwen indien een gedragsregel overtreden wordt.
 • Een aanbieder kan het reviewende lid waarschuwen via de daarvoor bestemde Waarschuwing-functie in de betreffende berichtenpagina.
 • Indien in één van de vorige twee situaties geen gepaste reactie volgt, kan de waarschuwing door het lid geëscaleerd worden. Dit heeft tot gevolg dat Social Market de afhandeling overneemt.


Actie door Social Market

Indien de waarschuwing door Social Market geen positief resultaat oplevert, dan schakelt Social Market het betreffende account uit!
Dit betekent onder andere het verlies van het eventuele tegoed, het verliezen van het achterliggende netwerk en het binnen Social Market niet meer kunnen gebruiken van informatie die wij al van je weten. Dit laatste betekent dat je dus ook niet meer (op eenvoudige wijze) lid kunt worden!

In het geval van wanbetaling van commissiefacturen aan Social Market (en dus het in gevaar komen van uitbetaling van cashback en netwerkverdiensten aan onze leden) schakelt Social Market zelf een incassobureau of advocaat in.

Tijdig reageren

Tot slot wil Social Market voorkomen dat leden nieuwe berichten missen, en daardoor of zelf benadeeld worden, of de wederpartij (kan Social Market zelf zijn) waarmee je een bericht deelt.
Bedenk hierbij dat het ook om berichten kan gaan omtrent sociale controle, berichten waarbij het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot het uitschakelen van een account!
Daarom sturen we je elke 3 dagen automatisch een herinnerings e-mail, indien een nieuw bericht nog niet is ingezien.
Zogenaamd slapende accounts zullen na verloop van tijd dan ook een waarschuwing krijgen van Social Market, waarna het account uitgeschakeld kan gaan worden.
 2019 Social Market - KvK 08132766 - AFM 12004746