Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Over Social Market

Social Market is eigendom van Social Market, handelsnaam van Advanced Websolutions BV te Enschede (kvK nr 08132766).
Inzake financiële dienstverlening is Social Market Financieel Advies, handelsnaam van VHP Advies B.V., verantwoordelijk, met AFM nr 12004746.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 november 2018 van toepassing op het gebruik van de website SocialMarketSite.nl.
Door het bezoeken van onze website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
Omdat Social Market deze voorwaarden kan wijzigen raden we je niet alleen aan om deze vooraf te lezen, maar ook regelmatig daarna.

2. Bescherming van je privacy

In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met je (persoonlijke) gegevens, maar ook welke verantwoordelijkheid je hierin zelf hebt.
Belangrijk om te benadrukken is dat Social Market een social en open platform is, waar we respectvol met elkaar omgaan. Maar ook een platform waarin jijzelf bepaalt welke informatie je (al dan niet tijdelijk) toont; en waar je dus ook zelf verantwoordelijk voor bent.

3. Gedragsregels

In onze gedragsregels wordt uitgelegd aan welke regels je je dient te houden en hoe wij je daaraan proberen te houden.
Overtreding ervan kan resulteren in levenslange uitsluiting van ons platform en het doorgeven van (alle bij ons bekend zijnde) informatie aan bijvoorbeeld politie.

4. Aansprakelijkheid

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle (gevolg)schade die een bezoeker of lid lijdt door het gebruik van Social Market, het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan, onjuiste informatie op de website, wijzigingen in de website of afname van diensten en producten van derden via de website.
Laatstgenoemde houdt ook in dat Social Market niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van het niet betalen van commissiefacturen (zie "Hoe werkt het commissiesysteem?"). Maar vanzelfsprekend zetten wij ons "sociale controle" systeem in om dit niet zover te laten komen. Sterker nog, we denken dat ons concept zoveel meerwaarde biedt voor aanbieders en dat van ons sociale controle systeem een zodanig preventieve werking uitgaat, dat we denken dat aanbieders onze commissiefacturen graag zullen betalen indien ze via Social Market meer omzet kunnen behalen en hun klantenbestand kunnen uitbreiden.

5. Wijzigen van website en diensten

Social Market kan de diensten en website te allen tijde wijzigen.

6. Websites en diensten van derden

Social Market heeft geen enkele zeggenschap over of invloed op de inhoud van websites waarnaar vanuit Social Market wordt verwezen. Op deze websites gelden de regels van die betreffende website.
Wel gelden onze eigen gedragsregels ten aanzien van referentie naar die websites vanuit Social Market. Met andere woorden, indien een website waarnaar verwezen wordt niet aan onze eigen gedragsregels voldoet (*), dan wordt de gebruiker gevraagd deze verwijzing te verwijderen. Het niet opvolgen van dit verzoek kan resulteren in levenslange uitsluiting van Social Market.
(*) Social Market gaat niet zelf pro-actief op zoek naar overtredingen van de Social Market gedragsregels, maar reageert slechts op aangeven daarvan door andere leden.

7. Klachten

Klachten over de dienstverlening van Social Market kun je indienen via ons standaard vraagformulier.
We zullen je klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk 4 weken, in behandeling nemen.

8. Eigen verantwoordelijkheid

Elke bezoeker en elk lid van Social Market is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij invoert of selecteert.
Dit geldt ook voor het bankrekeningnr, dat nodig is om tegoeden automatisch uit te betalen: zodra er sprake is van het automatisch uitbetalen van een tegoed, dan krijgt het lid hier ongeveer 2 weken voorafgaand bericht over, met de vraag om het bankrekeningnr te controleren (in te vullen of aan te passen). Social Market is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van het overmaken van een tegoed naar een foutief bankrekeningnr.

Ook moet elke bezoeker en elk lid zelf zorg dragen voor een goed werkend en ingesteld e‑mailaccount, zodat e‑mails afkomstig van e‑mailadres noreply@socialmarketsite.nl tijdig gelezen kunnen worden.
Dit is overigens ook het enige e‑mailadres dat Social Market gebruikt. Controleer in je mailprogramma dan ook goed of het afzender e‑mailadres klopt!
 2020 Social Market - Advanced Websolutions BV - KvK 08132766 - AFM 12004746